Den 29 september upphörde de flesta restriktioner och råd vad gäller covid-19. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsammans med andra myndigheter fortsatt uppdraget att sprida information till så många som möjligt för att bromsa smittspridningen av coronaviruset. De har nu gjort en sammanställning över vad som gäller nu:

Regler och råd
På Krisinformation.se hittar du alltid en sammanställning av de regler, råd och rekommendationer som gäller just nu. Du hittar även länkar till fördjupad information. Läs mer:

Information om coronavirus och covid-19 för barn och ungdomar
Detta gäller barn och ungdomar. Läs mer:

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att barn mellan 12 och 15 år som vaccineras mot covid-19 enbart får Pfizer/Biontechs vaccin Comirnaty, eftersom det finns mest säkerhetsdata om detta vaccin. Läs mer:

Samlad information till dig som är tveksam inför vaccination
Det handlar om vaccinernas effekt och säkerhet och varför alla som kan bör vaccinera sig. Läs mer:

Läkemedelsverkets information om vaccinerna mot covid-19
Vaccineringen mot covid-19 pågår och intresset för vaccinerna är stort. Tyvärr cirkulerar olika missuppfattningar, myter och ren desinformation om vaccinerna, vilket medför en onödig risk för missförstånd och oro hos många. Läkemedelsverket har tagit fram följande information för att förklara och bemöta olika påståenden. Läs mer:

Förbundet Virus coronavirus Covid-19