lokalforeningar_singel_hero

Aktuellt i Umeå

Hej RTP-medlemmar i Umeå.

KOMMANDE AKTIVITETER

Vi har nu avslutat RTP Café 1 – 3 för i år.

Om och hur det blir 2024 får vi fundera på.

Styrelsen

 

 

Hej RTP medlemmar! Nu stundar det till årets jullunch.Jullunch

I år blir lunchen på Officersmässen på Regementet måndag 4 dec kl 11 30.

Kostnad 300 kr för medlem, summan betalas in på RTP bankgiro 5175 - 5734 senast 15 nov och det är en bindande anmälningsavgift.

Vid kostavvikelser och övriga frågor ring Inga 070-6882132 el Kjerstin 070-6851801. www.rtp.se/umea

Varmt välkomna

Styrelsen Personskadeförbundet Umeå lokalförening

 

 

Personskadeförbundet RTP Umeå lokalförening bjuder in till föreläsning om det Nya vårdförloppet för långvarig smärta på Folkets Hus, sal Embla mån 6 nov kl 18 30. Gunilla Stenberg, är docent vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet och informerar om det nya vårdförloppet, som håller på att införas i Västerbotten. Gunilla har varit med i den grupp som tagit fram vårdförloppet på nationell nivå. Varmt välkommen till en mycket intressant föreläsning.

Styrelsen

webb_nya_vardforloppet_langvarig_smarta_04_umea

 

 

 

 

E-POSTADRESSER

Du medlem som har E-postadress och vet med dig att föreningen inte har din adress uppmanas att maila in din adress till vår matrikelansvarig, Kjerstin Myrholm Clarin, kjmc1@hotmail.com så snart du har möjlighet. Vi kommer från föreningen att i större utsträckning än tidigare sända påminnelser och övrig information via mail.