Almedalsveckan är igång med många aktiviteter kring politik, media och samhälle. Förbundsordförande Marina Carlsson och kanslichef Fredrik Canerstam är på plats för att representera förbundet, knyta kontakter och hämta in ny kunskap.

Almedalen 2022

Marina och Fredrik har besökt ett antal intressanta seminarier som handlade bland annat om att det normbrytande behövs inom politiken, att öka vårdkvalitet genom bättre patientmedverkan samt att stoppa mäns våld mot kvinnor - ett arrangemang av IF Metall där Marina hade möjlighet att prata med fackföreningens ordförande Marie Nilsson.

På ett seminarium om vården för kroniskt sjuka betonades vikten av support utöver själva behandlingen, exempelvis med hjälp av coacher. Det var glädjande att höra eftersom det ligger i linje med vår Förebildscoach-verksamhet som vi bedriver sedan ett antal år tillbaka.

Marina och Fredrik har också passat på att träffa forskaren Stina Melander för att diskutera förutsättningar för en ny rapport om att bredda deltagande i funktionsrättsrörelsen

 

.