Det är mycket glädjande att centraliseringen av den högspecialiserade ryggmärgsskadevården i Sverige nu blir verklighet. Personskadeförbundet RTP har sedan 1990-talet drivit frågan genom att aktivt påverka politik och samhälle. Vi är övertygade om att fler som skadat ryggmärgen nu kan få tillgång till den bästa vården i Sverige.

Det är nämnden för nationell högspecialiserad vård som den 13 oktober 2021 beslutade att den specialiserade ryggmärgsskadevården ska centraliseras till de fyra regionerna Stockholm, Skåne, Västerbotten och Västra Götalandsregionen. Inför beslutsfattningen har ett omfattande arbete pågått där experter, patient- och vårdrepresentanter, remissinstanser och företrädare från regionerna medverkat. Personskadeförbundet RTP har suttit med i sakkunniggruppen och bidragit till att den högspecialiserade ryggmärgsskadevården nu blir verklighet.

Vi är mycket nöjda med beslutet eftersom vi vet att en centralisering kommer att innebära en kvalitetsmässigt bättre, mer jämlik och patientsäker vård för fler med ryggmärgsskador.

Läs pressmeddelande från Personskadeförbundet RTP

Förbundet ryggmärgsskada
Förbundet ryggmärgsskada