Att känna sorg över ett förändrat liv

chris-lawton-unsplash-life_mindre

Ge dig tid att sörja

Att ta sig igenom sorgearbete är en process som ofta leder till något bra. Den kan exempelvis visa på möjliga vägar framåt. Det är viktigt att tänka på att en sorgeprocess är individuell och kan skilja sig från person till person. Alla går inte igenom sorgens alla faser.

Ofta kan acceptansen av det som man inte kan förändra vara ett första steg till att komma tillrätta i en ny livssituation.

Sorgearbetet efter en hjärnskada kan innebära att du exempelvis

  • känner sorg över förmågor du har förlorat. Det kan ta tid att hitta sig själv igen efter det som hänt. Ibland kan det vara svårt att inse eller förstå att livet har förändrats.
  • oroar dig mycket för framtiden, särskilt när det är oklart hur livet kommer att bli och hur återhämtningen kommer att se ut. Hjärnskadan kan också göra det svårare att hantera sin oro. Ibland fungerar det inte längre att använda sig av tidigare strategier för att må bra igen.
  • känner dig nedstämd. Det är vanligt att vara nedstämd eller deprimerad under de första åren efter skadan. Det hänger ofta ihop med omställningen till en annan livssituation och förlusten av förmågor.

Prata gärna med dina närstående om hur du mår, om det är möjligt.

Du kan kontakta vårdcentralen om du känner att du behöver vårdens stöd för att ta dig igenom sorgeprocessen.

 

Gillar du informationen som finns på våra sidor? Hjälp oss att vi kan fortsätta erbjuda kunskap om de skador som är vanliga bland våra medlemmar!

 

Bli medlem

Kontakta oss!