Att resa med funktionsnedsättning

Assistent hjälper rullstolsburen in i färdtjänstbilen via ramp

Färdtjänst

Du som har en funktionsnedsättning och har svårt att förflytta dig eller åka med kollektivtrafiken kan få färdtjänst. En förutsättning är att du har din funktionsnedsättning längre än tre månader.  

Du kan få färdtjänst med en personbil eller ett större fordon där det exempelvis går att sitta kvar i sin rullstol under resan. Du ansöker om färdtjänst hos den kommun du är folkbokförd i. Ett färdtjänsttillstånd omfattar ett visst antal resor beroende på vad du har för behov och var du bor. Tillståndet gäller för en viss period eller tills vidare. Du behöver ringa och boka din resa med färdtjänst i förväg.

Du kan få riksfärdtjänst om din funktionsnedsättning gör att du inte kan resa med kollektivtrafiken eller allmänna kommunikationsmedel. Riksfärdtjänst omfattar resor utanför ditt färdtjänstområde.

Sjukresor

Du kan få ersättning för resekostnader i samband med sjukdom. Det gäller resor mellan ditt hem och en vårdmottagning för att få behandling av exempelvis en läkare, sjukgymnast, tandläkare eller kurator. Vårdpersonalen som behandlar dig gör en medicinsk bedömning om du har behov av sjukresor. 

Läs mer om färdtjänst och sjukresor samt det som gäller i din region på 1177.se.

Kontakta oss!