Nationellt kliniskt kunskapsstöd lanserade i dagarna ett nytt beslutsstöd kring långvarig smärta "Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Smärta - långvarig, hos vuxna". Beslutsstödet har tagits fram av en arbetsgrupp där Personskadeförbundet RTP var representerat och därmed kunde påverka processen.

Vårdförloppet kan användas i hela landet och beskriver bland annat när behandling av långvarig smärta ska ske på en specialistmottagning för rehabilitering. Du hittar vårdförloppet smärta här: bit.ly/VårdförloppetLångvarigSmärta.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd är regionernas gemensamma rekommendationer för vården och omfattar utredning, behandling och uppföljning.

Illustration som visar en man bakifrån med handen i nacken