lokalforeningar_singel_hero

Bibliotek

Biblioteksverksamhet

Lokalföreningens videofilmer, böcker mm kommer att vara tillgängliga för utlåning till medlemmar i samband med medlemsmöten och de administreras av vår egna bibliotekarie, Kjerstin Myrholm Clarin. Det man lånat kan återställas till Medborgarskolans personal.