Som medlem i Personskadeförbundet RTP kan du nu delta i en studie om psykosocialt stöd efter hjärnskada. Forskarna vill veta om du som har råkat ut för en förvärvad hjärnskada haft kontakt med en kurator i samband med rehabiliteringen och hur du har upplevt det psykosociala stöd du eventuellt fått.

Studien söker intervjupersoner mellan 18 och 65 år som har en förvärvad hjärnskada och vill berätta om sina erfarenheter av psykosocialt stöd. Även du som är närstående till en sådan person kan delta i studien. Intervjun kommer att ta ungefär en timme. Du har möjlighet att dela upp intervjun till flera tillfällen eller ta pauser när du behöver det. Intervjuerna kan äga rum fysiskt eller digitalt. För att underlätta utvärderingen kommer forskarna att spela in samtalen.

Rekryteringen av deltagare kommer att ske i hela landet under våren 2024. Anledningen till studien är att många med behov av stöd saknat tillgång till en kurator. Dessutom pekar nuvarande kunskap på att öppenvården fungerar sämre när det handlar om att erbjuda samtal.  

Forskningsprojektet drivs av Karlstad Universitet. Du kan läsa mer om studien eller anmäla ditt intresse direkt här.

 

Två personer i ett förtroligt samtal