Stöd till tidigare forskningsprojekt

Glödlampor i rad mot mörk bakgrund

Vi sprider forskningsresultat

Många intressanta projekt som vi gett bidrag till har avslutats under årens lopp och nya rapporter kommer löpande in. Här presenterar vi ett urval av projektens resultat i en populärvetenskaplig form.

Vårt mål är att bygga upp en kunskapsbank som vi med jämna mellanrum fyller på. Materialet vi lägger ut kan vara artiklar, filmer eller podcasts.

Katarina Eklund: Multimodal rehabilitering av patienter med långvarig smärta i primärvården (2019).

Mattias Hill: Sämre lungfunktion efter höga ryggmärgsskador (2019).

Monika Löfgren: Träning med virtual reality för patienter med långvarig nacksmärta. En utvärdering av patientnytta och genomförbarhet inom ramen för multimodal rehabilitering – ett pilotprojekt (2018). Du kan också se en miniföreläsning om projektet i nästa avsnitt.

Kerstin Wahman: Energiomsättning och fysisk aktivitet vid ryggmärgsskada (2017).

Miniföreläsning

Monika Löfgren: Träning med virtual reality för patienter med långvarig nacksmärta. En utvärdering av patientnytta och genomförbarhet inom ramen för multimodal rehabilitering – ett pilotprojekt (2018).

Studier som tidigare beviljats forskningsbidrag

Här hittar du en sammanställning av beviljade anslag från 2018 till i år:

Kontakta oss!