I fredags lämnade Personskadeförbundet RTP in synpunkter till Försäkringskassan gällande bilstödet och förhöjd fordonsskatt.

Vi har länge pekat på problematiken med att storleken på vissa bilar som Försäkringskassan nu bedömer att den enskilde ska köpa gör det svårare att använda bilen i tät stadstrafik, parkeringshus, garage. Dessutom medför dessa bilar ofta en förhöjd fordonsskatt. Försäkringskassans egen statistik visar att antal bilstödsmottagare som belastas med förhöjd fordonskatt har ökat kraftigt från 3 procent 2018 till 38 procent 2021. Sällan är det ett eget val utan bilstödsmottagaren har tvingats välja en bil som medför förhöjd fordonsskatt.

Personskadeförbundet RTP anser att de som beviljats bilstöd och som nu drabbas av förhöjd fordonskatt ska kompenseras genom ett extra bidrag som delas ut årligen. Vidare anser vi att detta bidrag även ska ges till barn som beviljas bilstöd och att utbetalningen av bidraget då ska kunna gå till vårdnadshavaren.

Vi föreslår i skrivelsen att det nya regelverket ska gälla samtliga som har beviljats bilstöd till fordon med förhöjd fordonsskatt från 2018.  

Läs skrivelsen här:

 

Förbundet bilstöd