Nu breddar vi vårt nätverk av förebildscoacher med en ny målgrupp och söker därför dig som har egen erfarenhet av en hjärnskada. Under 2024 erbjuder vi personer som ingår i gruppen att bli certifierad förebildscoach.

Två händer löser upp en tilltrasslad knut

Bli en av våra nya förebildscoacher

Alla människor behöver ibland stöd och hjälp att sortera tankarna. Men för personer som lever med bestående svårigheter kan det vara extra viktigt att prata med någon som har liknande erfarenheter. Ofta kan en sådan samtalspartner ha bättre förutsättningar att förstå svårigheter och se möjligheter i en förändrad livssituation.

Det är anledningen till att vi på Personskadeförbundet RTP för några år sedan startade ett nationellt nätverk av personer som kan ge vägledning till andra i en liknande situation. Vi kallar dessa personer förebildscoacher. Det vill säga att personerna kombinerar rollerna av att vara förebild och coach. Förutsättningen för att vara förebild är personens unika erfarenhet av livet med bestående följder efter en skada. Utbildningen hos oss ger verktyg för att kunna coacha andra.

Du kan läsa mer om våra förebildscoacher här.

Ny målgrupp är lätt hjärnskada

Nätverket har hittills erbjudit hjälp till personer med amputation eller ryggmärgsskada men nu öppnar vi upp för att inkludera även diagnosen lätt hjärnskada. I den nya målgruppen ingår personer med symtom som exempelvis ont i huvudet, illamående, yrsel, synproblem eller känslighet för ljus eller ljud, nedsatt koncentrations- eller tankeförmåga, ovanlig trötthet, hjärntrötthet, fatigue, känslomässig obalans eller sömnsvårigheter.

Begreppet lätt hjärnskada baseras på definitionen i Kunskapsstödet Traumatisk hjärnskada, THS.

Vår ambition är att inom kort kunna erbjuda personer med lätt hjärnskada att träffa en förebildscoach under återhämtningen eller senare i livet, helt beroende på när behov av samtal uppstår.

Vem kan bli förebildscoach?

För att bli förebildscoach och ge stöd till någon som lever med svårigheter efter en lätt hjärnskada behöver du ha

  • minst två års erfarenhet av att leva med egen hjärnskada
  • kommit så långt i livet att du är beredd att lyssna, inspirera och visa på möjliga vägar framåt
  • blivit antagen till och genomgått vår utbildning med godkänt resultat
  • ett coachande förhållningssätt gentemot den andra personen.

Intresseanmälan öppen till den 10 mars

Fram till den 10 mars tar vi emot intresseanmälningar. Ta chansen att bli en i vårt nätverk! Då kan du inspirera och motivera andra att hitta sin väg till ett aktivt och meningsfullt liv.

Fyll i din intresseanmälan här. Du som har frågor är välkomna höra av er till coaching@rtp.se.

 

 

”Känslan man tar med sig är personlig utveckling, livsberättelser, mycket tankar
och en stor vilja att stötta och coacha.”
Förebildscoach