I maj 2014 deklarerade WHO i enlighet med internationella hälsoreglementet (IHR) att poliosituationen utgör ett internationellt hot mot människors hälsa. Då utfärdades bland annat tillfälliga rekommendationer om vaccination riktade till drabbade länder.
Rekommendationerna har setts över av WHO:s expertkommitté var tredje månad och förlängdes vid det senaste mötet den 24 april 2017 (13th IHR Emergency Committee Meeting).

Tre länder är för närvarade direkt drabbade av polio: Afghanistan, Pakistan och Nigeria, där det fortfarande finns spridning av både vildtypspolio och/eller vaccinderiverade poliovirus (VDPV) lokalt samt spridning av polio till andra länder.

Läs artikel från Folkhälsomyndigheten här: