Socialstyrelsen genomför denna vecka en nationell kampanj som har tre teman: mat, motion och medicin. Kampanjen uppmärksammar personer i åldern 55 år och uppåt om hur vi själva kan minimera risken för att falla.
Fallolyckor är den olyckstyp i Sverige som orsakar flest akutbesök, inläggningar på sjukhus och flest dödsfall. Det är också en av de olyckstyper som ökar snabbast. Varje år faller cirka 70 000 personer så illa att de behöver uppsöka vården. Drygt 1000 personer dör. De allra flesta som faller är 60 år och äldre, men sanningen är att alla kan falla.
Tips och råd finns på: http://www.socialstyrelsen.se/balanseramera/