Civilsamhället har nu en viktig samhällsfunktion att fylla

Civilsamhället har en viktig samhällsfunktion att fylla i de tomrum där myndigheter och annan samhällsservice nu inte räcker till, skriver Funktionsrätt Sverige idag i en debattartikel. Personskadeförbundet RTP ställer sig bakom det som skrivs i artikeln och vill samtidigt poängtera vikten av att funktionsrättsperspektivet alltid beaktas och finns med i samhällets beredskap för krishantering. Krishanteringen ska vara universellt utformad så att alla kan ta del av den. Vi ser också ett stort behov av lättillgänglig och tydlig information till riskgrupper på flera språk än svenska samt att hjälpmedelsförsörjning samt leveranser av förbrukningsartiklar som till exempel inkontinensprodukter säkerställs.

Läs debattartikeln i Altinget här:

About the Author