Bli förebildscoach – stötta andra att skapa ett aktivt och meningsfullt liv efter en ryggmärgsskada

Övergången från att vara inneliggande patient till att komma hem och återgå till sitt liv efter en ryggmärgsskada kan vara tuff. Har du erfarenhet av den övergången, landat i din livssituation och vill stötta personer som är i den situationen nu? Då kan du söka till ett pilotprojekt i Västra Götaland!

En förebildscoach är en förebild som har ett coachande förhållningssätt och som själv lever med en ryggmärgsskada. Förebildscoachen ger stöd och delar med sig av sina egna erfarenheter till en person som nyligen fått en ryggmärgsskada, utifrån personens behov och önskemål. En förebildscoach inspirerar, motiverar och visar på möjliga vägar framåt. Att vara förebildscoach är ett ideellt uppdrag.

I projektet kommer vi först att utbilda förebildscoacher, och sedan erbjuda personer som nyligen skrivits ut från den primära rehabiliteringen coachande samtal med en förebildscoach. Tanken är att kunna erbjuda de som vill en förebildscoach där man får ett visst antal samtal under en avgränsad tid.

Nu söker vi dig som är intresserad av att gå utbildningen i höst. Läs mer och gör en intresseanmälan redan nu!

Pilotprojektet i Västra Götaland är ett samarbete mellan Personskadeförbundet RTP, Personskadeförbundet RTP Göteborgs lokalförening, RG Aktiv Rehabilitering och Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

Projektet har inspirerats av Personskadeförbundet RTPs coachprojekt för personer som är amputerade.

About the Author