Sommarhälsning från förbundsordförande!

Vilken vår det blev 2020 och vilka utmaningar vi alla ställts inför! Men med livets alla möjligheter som vision har vi som organisation ändå anpassat oss efter de nya förutsättningarna och hittat lösningar.

På det nationella planet har vi lyckats delta i alla sammanhang, men i förändrade och anpassade former. Vi har ställt om och därmed lyckats undvika att ställa in. Det har medfört utveckling i raketfart vad gäller digital teknik och digitala lösningar där olika typer av möten skett på distans.

Nationellt har vi trots rådande omständigheter haft möjlighet till en intensiv verksamhet och kunnat bedriva ett aktivt påverkans- och skadeförebyggande arbete. Vårens arbete har bland annat präglats av remissvar, debattartiklar, skrivelser till beslutsfattare, medlemsvärvningskampanjer, kontakt med lokalföreningar samt kartläggningar i form av enkäter.

Digitala lösningar har varit nyckel till många möjligheter, men det har också gett en fingervisning om nya utmaningar att ta tag i. Ord som ”reflektionstid” och ”inställelsetid” har aktualiserats när många möten avlöst varandra i snabb följd. Vikten av kognitivt stöd för individen i samband med digital teknik har blivit tydlig. Tillgänglighet till innehåll och teknik har aktualiserats.

Andra sidan av myntet är social distansering som för många inneburit ofrivillig isolering. Det har blivit tydligt att digitala möten inte kan ersätta de fysiska. Att inte få tillgång till miljöombyte som bidrar till nya intryck som stimulerar har visat betydelsen av att träffas i sociala sammanhang. Det har satt fingret på att möten med andra människor bidrar till en fantastisk dynamik och interaktion som är så viktig för oss alla. Det fysiska mötet som i stort är grunden för lokalföreningars verksamhet och som är en så viktig del av människors liv har blivit lidande då många fått ställa in sina föreningsaktiviteter.

Men precis som det efter regn kommer solsken så kommer det efter denna period av social distansering finnas ett stort uppdämt behov av social kontakt. Lokalföreningarnas verksamhet och planering framåt är därför nu viktigare än någonsin. Personskadedagen den 24 september är ett exempel på en viktig aktivitet att planera inför. Många lokalföreningar har under våren också visat på en fantastisk kreativitet och utformat aktiviteter som gått att genomföra utomhus på ett säkert sätt. Det ska ni ha en store eloge för!

Fortsätt gärna att inspirera varandra genom att skicka in bilder samt en kort beskrivning på genomförda aktiviteter till förbundskansliet så att de kan spridas vidare!

Jag hoppas att ni haft möjlighet att testa mötesplattformen Teams i er lokala verksamhet. Förbundsstyrelsen ser Teams som en möjlighet till utvecklad kommunikation för organisationen. Det leder oss till Kunskapsnätet 2.0, ett samlingsnamn för vår digitala plattform, där Teams är en del.

Inbjudan till konferensen Utveckling i Dialog har gått ut till alla lokalföreningar. Det blir med anledning av Covid-19 en digital konferens via Teams. Till vintern planerar vi också att ordna flera interna digitala möten som till exempel webbinarium, föreläsningar och tematräffar. Mer information om det kommer i höst.

Men innan vi tar tag i höstens utmaningar är det dags för en välbehövlig semester. Tack för det fantastiska arbete ni bedriver! Det inspirerar!

Jag önskar er alla en underbar sommar!

Marina Carlsson
Förbundsordförande, Personskadeförbundet RTP

About the Author