Med erfarenheter från Coachprojektet som riktade sig till personer med amputation har vi gått vidare till Coachprojektet 2.0. Tillsammans med RG Aktiv Rehabilitering har vi anpassat vår utbildning till en ny målgrupp, personer med ryggmärgsskada. Coachprojektet 2.0 omfattar också att utvidga själva utbildningsmodellen så att även andra organisationer framöver kan utbilda förebildscoacher.

Sommarlandskap med spång

Få vägledning efter en ryggmärgsskada 

Behovet är ofta stort att träffa någon med liknande erfarenheter när vård och rehabilitering efter en omfattande skada har avslutats och du ska klara dig i din nya situation. Att kunna prata om utmaningar, få inspiration och motivation är ett sätt att hitta sin egen väg till ett aktivt och meningsfullt liv. 

Under Coachprojektet 2.0 har hittills runt 30 personer med ryggmärgsskada utbildat sig till förebildscoach. Utbildningen sker på nationell nivå. Du som lever med en ryggmärgsskada och har behov av samtal kan träffa en förebildscoach, oavsett var du bor i landet. Det finns möjlighet att mötas fysiskt, digitalt eller via telefon.

Hör gärna av dig till coaching@rtp.se om du vill veta mer om vår förebildscoach-verksamhet. Du kan också nå oss på 08-629 27 80.

Som tidigare så driver vi också förebildscoach-verksamhet riktad till personer som lever med en amputation. 

Två hjärtan i trä på ett bord

Skapa en manual för fler skadegrupper

Coachprojektet 2.0 kommer att ta fram en manual baserande på utbildningsmodellen som kan användas av andra organisationer och för olika skadegrupper. Under projektets gång kommer Personskadeförbundet RTP tillsammans med RG Aktiv Rehabilitering skapa permanenta former för fortsatt arbete med förebildscoach-verksamheten.

Träffa en förebildscoach

Vill du träffa en förebildscoach? Fyll i formuläret eller kontakta coaching@rtp.se.
Mer information om våra förebildscoacher finns här.

Du som har frågor kan höra av dig till oss på 08-629 27 80 eller mejla till coaching@rtp.se.

 

Coachprojektet 2.0 finansieras av Arvsfonden och genomförs i samarbete med RG Aktiv Rehabilitering.

Projektet stöds av Aleris Rehab Station, Sverige Arbetsterapeuter, Fysioterapeuter, Spinalis och Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

Ny Förebilds loggor