Med erfarenheter från Coachprojektet går vi nu vidare och anpassar vår utbildningsmodell till fler skadegrupper. Under Coachprojektet 2.0 kommer vi tillsammans med RG Aktiv Rehabilitering att utvidga modellen för utbildning av förebildscoacher.

Våtmarker med spång

Få vägledning efter en ryggmärgsskada 

Behovet är ofta stort att träffa någon med liknande erfarenheter när vård och rehabilitering efter en omfattande skada har avslutats och du ska klara dig i din nya situation. Att kunna prata om utmaningar, få inspiration och motivation är ett sätt att hitta sin egen väg till ett aktivt och meningsfullt liv. 

Förebildscoach-verksamheten utvidgas

Coachprojektet 2.0 kommer i ett första skede erbjuda personer med ryggmärgsskada att utbilda sig till förebildscoach. Utbildningen sker på nationell nivå. Du som lever med en ryggmärgsskada och har behov av samtal kan snart träffa en förebildscoach, oavsett var du bor i landet. Det finns möjlighet att mötas fysiskt, digitalt eller via telefon.

Läs mer om utbildningen till förebildscoach här. Hör gärna av dig till coaching@rtp.se om du vill veta mer om vår förebildscoach-verksamhet.

Vi fortsätter som vanligt att erbjuda personer som är amputerade att träffa en förebildscoach. Läs mer här. Just nu utbildar vi inga förebildscoacher inom amputation. 

Skapa en manual för fler skadegrupper

Coachprojektet 2.0 kommer att ta fram en manual baserande på utbildningsmodellen som kan användas av andra organisationer och för olika skadegrupper. Under projektets gång kommer Personskadeförbundet RTP tillsammans med RG Aktiv Rehabilitering skapa permanenta former för fortsatt arbete med förebildscoach-verksamheten.

Coachprojektet 2.0 finansieras av Arvsfonden och genomförs i samarbete med RG Aktiv Rehabilitering.

Projektet stöds av Aleris Rehab Station, Sverige Arbetsterapeuter, Fysioterapeuter, Spinalis och Ryggmärgsskadecentrum Göteborg.

Ny Förebilds loggor