Etiska regler för dig som coachar

Det är viktigt att veta att du som är förebildscoach inom Coachprojektet behöver förhålla dig enligt de etiska regler som gäller för allt arbete inom Personskadeförbundet RTPs regi. Det betyder att det du gör ska stämma överens med förbundets vision och värdegrund.

Personskadeförbundet RTPs vision är:

 • Alla ska ha tillgång till livets möjligheter.

Vårt arbete är förankrat i förbundets värdegrund:

 • I mötet med andra personer utgår vi ifrån att alla människor har lika värde.

Mer att tänka på

Checklista

 • De personer vi möter ska ses som medmänniskor istället för patienter och ha samma rättigheter och samma skyldigheter som alla andra i samhället.
 • Min insats som förebildscoach är ideell och ingen ersättning utgår.
 • Kommunicera vad jag som förebildscoach kan bidra med.
 • Placera personens förväntningar på coachningsrelationen på en rimlig nivå.
 • Komma överens om vad som ingår respektive inte ingår i coachningsrelationen.
 • Avgöra när personen bör hänvisas vidare till någon annan yrkeskategori eller annan
  coach.
 • Det som sägs i rummet stannar i rummet.

Tveka inte att ta kontakt med Personskadeförbundet RTP om du upplever att du har hamnat i ett etiskt dilemma i samband med ditt engagemang i Coachprojektet. Hör av dig coaching@rtp.se eller ring 08-629 27 85.