En bra förebild är öppen, hjälpsam och visar på möjligheter

Vilka egenskaper behöver en förebild ha? Det var en av många programpunkter på coachprojektets workshop i Malmö den 8 till 9 september. Projektet arrangerar nu under hösten en serie träffar där personer som tidigare blivit amputerade får tillfälle att samtala, reflektera och bidra med sina erfarenheter.

Samtalen handlade bland annat om vilka former av stöd som behövs efter en amputation och vad det innebär att vara en bra förebild. Att träffas och sätta ord på det som underlättar att gå vidare i sitt liv gav värdefulla kunskaper som kommer till användning i det fortsatta projektarbetet.

Diskussionerna visade att det finns ett stort behov av att möta någon med erfarenheter från en liknande situation. En sådan person kan exempelvis avdramatisera det som hänt och ge inspiration på möjliga vägar framåt. Att få tillbaka drivkraften, kunna formulera en ny identitet och bevara sin självständighet var också aspekter som lyftes av deltagarna. En del efterfrågade praktisk information om rättigheter, rehabilitering och anpassning av arbetsplatsen.

Deltagarna ansåg det var viktigt att en förebild är öppen, hjälpsam och har fokus snarare på möjligheter än på prestationer. En förutsättning för en bra rehabilitering var enligt deltagarna att en person som nyss blivit amputerad får den tid som behövs för att bearbeta förlusten.

Det här behöver vara med i utbildningen

Workshopens deltagare hade många intressanta tankar om hur en utbildning för blivande coacher behöver se ut. Att bygga upp självförtroende är en viktig del i ett coachande förhållningssätt. Många tyckte att coacher behöver regelbunden handledning och övningar i att coacha. Deltagarna menade dessutom att utbildningen behöver ge kunskap i aktivt lyssnande och att kunna ställa frågor som är uppmuntrande och stärkande.

Du som vill veta mer om projektet, är intresserad av att bli förebildscoach eller vill träffa en coachande förebild är välkommen att höra av dig till coaching@rtp.se.

Här kan du hitta bilder och citat från workshoparna i Malmö och Göteborg.