På gång under 2019

Under våren och hösten 2019 arrangerar Coachprojektet fyra utbildningar för personer som vill bli en av våra förebildscoacher. Målgruppen är personer med egen skadeerfarenhet och lever med någon form av amputation.

Utbildningarna äger rum i Stockholm i våra lokaler på Personskadeförbundet RTPs förbundskansli. Projektet bjuder utbildningens deltagare på logi på ett närliggande hotell. Under våren hålls två utbildningar som tyvärr redan är fullbokade. Första utbildningen sker den 2 till 3 februari samt den 15 mars, vårens andra utbildning den 23 till 24 mars samt 3 maj.

Anmäl dig till höstens utbildningar

Det finns fortfarande platser kvar i höstens utbildningar. Tiderna för tredje utbildningstillfället är den 7 till 8 september samt den 4 oktober och den kommer hållas i MalmöFjärde och sista utbildningen äger rum den 12 till 13 oktober samt den 8 november kommer hållas i Stockholm. Du som har intresse att delta i en av höstens utbildningar får gärna fylla i en intresseanmälan. Du kan också höra av dig till coaching@rtp.se.

Tidigare hänt i projektet

Under hösten 2018 genomförde vi tre workshopar där vi informerade om vad coaching är och vad förebildskap står för. Deltagarna fick tillfälle att berätta om sina erfarenheter och bidra till utformningen av projektets Coachutbildning. Efter workshoparna har en utbildningsmodell tagits fram som används för att utbilda 40 personer med egen skadeerfarenhet till coacher. Projektets mål är att etablera ett coachnätverk som en naturlig del i rehabiliteringen för personer som förlorat en kroppsdel.

Här hittar du en sammanfattning från höstens workshopar i Malmö och Göteborg. Vi kompletterar den snart med en summering från workshopen i Stockholm som var sist ut den 8 till 9 december.

Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik och ett förhållningssätt som fokuserar på det positiva och möjliga vägar framåt. Att träffa någon som varit med om en liknande situation kan vara inspirerande och motiverande för personer som lever med en amputation.

Coachprojektet drivs av Personskadeförbundet RTP och riktar sig till personer som nyligen blivit amputerade. Projektet är rikstäckande och  finansieras av Arvsfonden.

Coachprojektets startsida kan du läsa mer om projektets innehåll och arbetssätt. Hör gärna av dig till coaching@rtp.se om du vill veta mer.