Tidigare hänt i projektet

Under hösten 2018 genomförde vi tre workshopar där vi informerade om vad coaching är och vad förebildskap står för. Deltagarna fick tillfälle att berätta om sina erfarenheter och bidra till utformningen av projektets Coachutbildning. Efter workshoparna har en utbildningsmodell tagits fram som används för att utbilda 40 personer med egen skadeerfarenhet till coacher. Projektets mål är att etablera ett coachnätverk som en naturlig del i rehabiliteringen för personer som förlorat en kroppsdel.

Här hittar du en sammanfattning från höstens workshopar i Malmö och Göteborg. Vi kompletterar den snart med en summering från workshopen i Stockholm som var sist ut den 8 till 9 december.

Coaching är en lösningsfokuserad samtalsteknik och ett förhållningssätt som fokuserar på det positiva och möjliga vägar framåt. Att träffa någon som varit med om en liknande situation kan vara inspirerande och motiverande för personer som lever med en amputation.

Coachprojektet drivs av Personskadeförbundet RTP och riktar sig till personer som nyligen blivit amputerade. Projektet är rikstäckande och  finansieras av Arvsfonden.

Coachprojektets startsida kan du läsa mer om projektets innehåll och arbetssätt. Hör gärna av dig till coaching@rtp.se om du vill veta mer.