Vi söker dig som vill träffa en förebildscoach

Nu söker Coachprojektet dig som vill komma i kontakt med en förebildscoach – det vill säga en förebild med egen skadeerfarenhet. Vi tror att projektets coachande förebilder kan inspirera, motivera och visa på möjliga vägar framåt. En förebild är trovärdig. En coach ser möjligheter. Denna kombination är unik. Förutsättning för att träffa en av våra coachande förebilder är att du står inför en amputation eller blivit amputerad.

Projektets första förebildscoacher är nu utbildade och kan träffa personer som vill ha kontakt med en förebild. De ingår i ett nationellt nätverk av 48 förebildscoacher som är tänkt att fungera som en naturlig brygga mellan vårdtid och en fungerande vardag.

Intresserad att träffa en förebildscoach? Då är du välkommen att höra av dig till coaching@rtp.se eller så kan du ringa oss på 08-629 27 85.

Information om projektet finns också på Facebook: Amputation, Personskadeförbund RTP.