Ta chansen att delta i den globala enkäten, Rare Barometer survey, om post poliosyndrom och andra sällsynta hälsotillstånd! Dela med dig av hur din resa till rätt diagnos sett ut och av din upplevelse av support och behandling! Vilka hinder eller stöd har funnits för dig? Och vilka konsekvenser upplevde du, med eller utan diagnos?

Undersökningen kommer att samla in data om bland annat Post poliosyndrom för att mäta den genomsnittliga tiden till diagnos, antal och typ av feldiagnoser, den sociala konsekvensen av att ha - eller inte ha en diagnos med mera. Med hjälp av denna globala enkät kommer vi att kunna kartlägga situationen i Sverige och jämföra med andra länder. Detta är viktigt eftersom de siffror som kommer fram i undersökningen sedan kan användas för att påverka beslutsfattare.

Enkäten är öppen för personer som lever med polio eller med en sällsynt diagnos och för deras familjemedlemmar.

Du kan nå online-undersökningen här. 

Det tar ca 20 minuter att fylla i
Sista svarsdag är den 15 juni 2022

Du hittar mer information om denna undersökning och initiativet Rare Barometer här (på engelska). 

SM_image_English