Idag debatterar Funktionsrätt Sverige tillsammans med oss och nio andra organisationer likvärdigheten i skolutbildningen. Mer än var tionde elev avgår efter årskurs 9 utan fullständiga betyg och elever med funktionsnedsättning är överrepresenterade i gruppen.

Trots många försök att höja likvärdigheten i utbildningen är situationen för elever med funktionsnedsättning fortfarande oacceptabel. Varannan i elevgruppen avgår idag efter klass 9 utan att kunna gå vidare till gymnasiet.

Enligt skollagen ska alla elever i behov av särskilt stöd få insatsen tidigt under skolgången. Skolverkets senaste rapport visar dock att ett sådant stöd fortsättningsvis ges för sent. En enkät av Lärarnas riksförbund bekräftar att en tydlig förändring till en mer positiv utveckling hittills har uteblivit.

Även FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen, innefattar rätten till ett sådant stöd.

Det är dags att Sverige äntligen lever upp till de rättigheter för elever med funktionsnedsättning som är fastställda enligt nationell lag och FN-konventionen.

Läs hela debattartikeln här.

Skrivbord med böcker, pennor och bokstäverna ABC