Bräcke Diakoni startar nu en samtalsgrupp för dig som är över 65 år som stöttar eller vårdar din partner i hemmet. Vi som leder samtalen har tillsammans med anhöriga tagit fram samtalsunderlaget. Genom filmer och samtal närmar vi oss det som kan vara svårt att prata om. Vi kommer samtala om förändringen från att vara jämbördiga partners till att leva med en partner med omsorgsbehov. Om sorg och saknad, frustation och kärlek. Hur skall det bli i framtiden? Hur skall jag orka? Samtalen ger dig som deltagare en möjlighet att prata med andra personer i liknande situation, få tillfälle att lyfta det du upplever som tungt, få skratta tillsammans samt få stöd och verktyg att bättre hantera din vardagssituation.

Vi träffas vid åtta tillfällen med start i vecka 35. Begränsat antal deltagare. Vi träffas varannan vecka och 1,5 timme per tillfälle. Dag och tidpunkt bestämmer vi tillsammans i gruppen. Träffarna kommer genomföras digitalt via webplattsformen Teams så du behöver tillgång till dator, surfplatta eller smartphone. Vi hjälper dig gärna att komma i gång med tekniken.

Kontaktperson och anmälan: helena.holmberg@brackediakoni.se mobil: 0765 33 04 55

Förbundet Bild Inbjudan_samtalsgrupp_hösten_2022_Sida_1