Samarbetsprojektet Elrullstol i trafiken finansierades av Arvsfonden och genomfördes i samarbete med NTF, Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft, SKPF Pensionärerna, Sveriges arbetsterapeuter samt Sveriges kommuner och regioners hjälpmedelsnätverk. Det övergripande syftet med studien har varit att få fram kunskap som kan bidra till att antalet skadade och omkomna i elrullstolsrelaterade trafikolyckor minskar trots att antalet elrullstolar och elskotrar i trafiken ökar. Projektet avslutades 2021 -10-31.

Projektet har släppt en rapport som visar att antal olyckor med elskotrar och elrullstolar har ökat de senaste åren. Ett webba­serat utbildningsmaterial för användare av elskotrar och elrullstolar hur de kan framföras trafiksäkert och vad som är bra att tänka på när det gäller underhåll av fordonet. Ett påverkans- och informationsmaterial har tagits fram för att kommuner ska kunna få mer infor­mation om vad som är viktigt gällande underhåll av vägar och trafiksäkerhet för elskotrar och elrullstolar.

Läs mer och ladda ned NTFs rapport: 

 

Projektet är möjligt tack vare pengar från Allmänna arvsfonden.

Man on motorized chair in the streets of stockholm sweden