Personskadeförbundet RTP har lämnat synpunkter på remissen EU-kommissionens paket för effektiv och grön mobilitet, där EU i samråd med medlemsländerna lämnar förslag till ett hållbart transportsystem.

Förbundets synpunkter på förslaget är övergripande utifrån perspektivet att transportsystemet måste vara universellt utformat, vilket innebär att alla nya tjänster, produkter och miljöer ska utformas utifrån ett mångfaldsperspektiv. Det handlar om att redan från början skapa inkluderande lösningar och göra samhället så tillgängligt som möjligt. Rätt utformat anser vi att förslaget om ett hållbart transportsystem kan leda till fler tillgängliga transporter, som skapar bättre förutsättningar för både människor och klimat.

Vi anser dock att det saknas tydliga skrivningar i förslaget om att de olika infrastrukturprojekten och transportsystemen ska vara universellt utformade. Vi saknar också en tydlig tidslinje om när universell utformning ska uppnås inom transportsystemen. Universell utformning nämns inte när det gäller områden som flygplatser, hamnar, stationer, tåg och fartyg. Det saknas även i anslutning till tjänster kopplade till transporter som biljettförsäljning och kundservice. Här behöver förslaget utvecklas ordentligt med skrivningar om att universell utformning måste finnas med i alla delar.

Tillgängliga laddstationer
Förbundet ser positivt på förslaget om en miniminivå för hur långt det får vara mellan laddstationer på det prioriterade vägnätet. Vi har dock invändningar mot att det inte står någonting om krav på att laddstationer ska vara universellt utformade och användbara för alla. I yttrandet poängterar förbundet att det behövs skrivningar som ställer krav på att det finns tillräckligt med utrymme i anslutning till laddstationen så att alla ska kunna använda utrustningen. Det gäller även betalningslösningen som vi anser måste vara tillgänglig i enlighet med kraven i Tillgänglighetsdirektivet.

Läs vårt remissvar här:

 

Global logistics network isometric illustration Icons set of air cargo trucking rail transportation maritime shipping On-time delivery Vehicles designed to carry large numbers of cargo

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP, orgnr. 815200-4134 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata