Förbundet skickade igår in ett remissvar till Socialstyrelsen på deras förslag om att resttillstånd efter polio ska bli nationellt högspecialiserad vård. Det är en fråga som förbundet engagerat sig starkt i. Vi har bland annat aktivt medverkat i framtagandet av underlaget till remissen samt haft en representant i sakkunniggruppen. I flera debattartiklar de senaste åren har vi också lyft vikten av att resttillstånd efter polio och post-poliosyndrom ska behandlas inom specialistvården. Nu ser vi äntligen resultat av vårt påverkansarbete.

Vi välkomnar förslaget och själva definitionen till vad som ska
inkluderas i den nationellt högspecialiserade vården, för de som har misstänkt eller
diagnostiserad resttillstånd efter polio. Vi anser vidare att förslaget i remissen om tre specialistenheter är ett bra avvägt antal som koncentrerar kompetens samtidigt som det går att få en geografisk spridning. Vi ser också mycket positivt på att det i förslaget föreslås att patienter kan ha fortsatt kontakt med specialistenheten vid behov. Det är även bra att enheter förslås ha möjlighet att skriva nödvändiga intyg till myndigheter, vilket löser problematiken med undermåliga intyg för gruppen.

Förbundet ser dock att förslaget skulle behöva utvecklas när det gäller information om resttillstånd efter polio till övriga vården och utbildningsanordnare.

Läs vårt remissvar här:

Surgeon, surgical doctor, anesthetist or anesthesiologist holding patient’s hand for health care trust and support in professional ER surgical operation, medical anesthetic safety, healthcare concept