Projektet startade den 20 september 2021. Funktionsrätt Sverige och deras 49 medlemsförbund kommer i samverkan med bland andra Nätverket mot cancer och Ågrenska – ett nationellt kompetenscentrum för sällsynta diagnoser – genomföra utbildningar som ska stärka blivande patientföreträdare. Vi kommer också samverka med centrala myndigheter, läkemedelsindustriföreningen och inte minst med Swelife som redan har bistått oss med stöd för översättningen av EUPATI toolbox (en kunskapssajt om läkemedel, medicinsktekniska produkter, kliniska studier med mera), som idag finns tillgänglig på tolv språk, inklusive svenska.

EUPATI, The European Patients’ Academy, är ett EU-initierat patientdrivet projekt som nu är etablerat som EUPATI Foundation. EUPATI syftar till att öka patienters kunskap om och engagemang inom läkemedelsutveckling och behandling, medicinteknik och hälsoekonomiska prövningar. Målet är att utbildade patienter ska kunna föra dialog med industrin, akademin och myndigheter på nationell och europeisk nivå. Genom EUPATI ingår man också i ett europeiskt nätverk där patienter/brukare/anhöriga kan dela erfarenheter med varandra. Idag finns EUPATI i 22 europeiska länder, inklusive Sverige. Läs mer om projektet:

Projektet är möjligt tack vare pengar från Allmänna arvsfonden.

 

Förbundet EUPATI 2021-11-04 13.19.27