Jämlik smärtvård - arbetet ett vårdförlopp för långvarig smärta
Onsdag den 11 oktober kl. 18.30
Föreläsningen hålls i lasarettets aula.
OBS! Begränsat antal platser, så kom i tid.

Gunilla Stenberg Docent, Inst. Samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, talar om det nya Vårdförloppet för långvarig smärta som håller på att implementeras i Västerbotten.
Hon har varit med i den grupp som tagit fram vårdförloppet på nationell nivå och arbetar även i den regionala och lokala arbetsgruppen som nu planerar för en implementering i Region Västerbotten.

Jämlik smärtvård