För vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning

I samarbete med Sveriges Arbetsterapeuter, Socialstyrelsen, Fysioterapeuterna, Myndigheten för
delaktighet samt Funktionsrätt Sverige.

Hjälpmedelsriksdagen är ett nationellt möte för att synliggöra vikten av en välfungerande hjälpmedelsförsörjning. Här samlas politiken, myndigheter, branschen och intresseorganisationer
med syftet att bidra till att hjälpmedelsförsörjningens frågor flyttas fram på den politiska dagordningen, i den faktiska planeringen och i det allmänna medvetandet.

Hjälpmedelsriksdagen genomförs nästa gång den 16 maj 2022 på Svenska Mässan i både fysisk och digital form.

 

På Hjälpmedelsriksdagens hemsida: www.hjalpmedelsriksdagen.se finns det fullständiga programmet. Här hittar du även information om vilka utställare som kommer att vara på plats. Inträdet till digital medverkan på mötet är kostnadsfritt, du kan registrera dig på: www.hjalpmedelsriksdagen.se

hjälpmedelsriksdagen-svenska-mässan