Aktivitet/Tema: Julfest 

Datum: Måndag den 6 December        

Tid: 18.30, Se hemsidan och annons

Plats: Trattgränd 28, V.Ersboda       

Anmälan senast 28 nov. till Inga, 070-688 21 32 eller Kjerstin, 070-685 18 01.     

Medtag julklapp för ca 30 kr