Kakbuffè för Världens barn 7 oktober 2022

Vecka 40 varje år har Världens barn i Västernorrland en intensiv insamlingskampanj. Vi hakade på och ordnade för fjärde gången kakbuffé till förmån för Världens barn på gamla Ödbergska gården. Vi hade 3 mål den dagen: et,t att alla pengarna som samlades in skulle gå till Världens barn; två, att alla skulle få fika hembakat hur mycket de ville för pengarna de skänkte; tre, att värva medlemmar.

Tack vare fina vänner, och vänners vänner som skänkt goda bakverk, lotterivinster och pengar samlade vi in 12,500 kr på 5 timmar. Allt gick till Världens barn....varenda krona.

Superbra och så roligt! Vi gör nog om det nästa år!

Mona Johansson och Monica Palmkvist.

Örnsköldsvik Ödbergska gården1

Ödbergska gårdens fina entré

Örnsköldsvik kakbuffe5

Vi hade många sorter, även för allergiker ( det var på ett annat bord )

Örnsköldsviks kakbuffe. Många som skänker pengar idag.

Yvonne tar betalt och många skänker pengar denna dag.

Örnsköldsvik kakbuffe Monica Palmkvist1

Monica fyller på kakfaten.