Den nordiska Poliokonferensen som planerades att hållas i Danmark den 13 juni kommer att genomföras digitalt och vara avgiftsfri för Personskadeförbundet RTPs medlemmar. Vi hoppas att detta öppnar upp för fler att delta! För att alla ska orka med programmet så kommer konferensen att delas upp i två dagar. Den första delen hålls den 13 juni. Den andra delen blir preliminärt på internationella poliodagen den 24 oktober.

Konferensen den 13 juni
11:00-12:00 Polio i världen baserat på de stora epidemierna på 1950-talet v. Dr. Hannah Wunsch (Kanada)
Dr. Hannah Wunsch berättar om sitt arbete med sin nya bok om den stora polioepidemin 1952-1953. Boken fokuserar på epidemin i Köpenhamn och de medicinska genombrotten som följde. Boken bygger på intervjuer med efterlevande från den tiden, medläkare och läkarstudenter, olika skriftliga källor och så vidare.

12:00-13:00 Paus

13:00-14:00 Polio och andning mot läkare Sigurd Aarrestad (Norge)
Dr. Sigurd Aarrestad håller en presentation om andning och lungfunktion som poliosjuk. Han berör bland annat hur ens lungfunktion påverkas av polio och hur det kan påverka ens sömnmönster. Dessutom kommer han att prata om olika metoder som kan hjälpa till att behålla sin lungfunktion.

Programmet för den 24 oktober kommer senast efter sommaren.

Passa på att bli medlem!
Konferensen är avgiftsfri för medlemmar, icke medlemmar betalar 300 kronor för att delta. Ett tips till dig som inte är medlem är att direkt vid anmälan till konferensen bli medlem till kampanjpris. Då betalar du endast 95 kronor för ett enskilt medlemskap och 155 kronor för hela familjen och kan delta utan kostnad på konferensen. 

Anmäl dig till digital poliokonferens här: 

Vid frågor eller avanmälan kontakta William Yau på e-post: william.yau@rtp.se eller telefon 08-629 27 87.

Konferensen arrangeras av Personskadeförbundet RTP tillsammans med polioföreningarna i Danmark, Norge och Finland .

Egeskov castle