I samband med medlemsrekryteringskampanjen anordnas också en medlemsvärvningstävling bland lokalföreningarna. Tävlingen som pågår från och med den 23 september till och med den 31 december 2022 är i år uppdelad i två kategorier. Den första kategorin handlar om att procentuellt sätt, utifrån sitt medlemsantal, värva flest antal medlemmar. De tre bästa lokalföreningarna vinner fina priser. Alla lokalföreningar deltar automatiskt i denna del av tävlingen.

Kreativ aktivitet
Den andra kategorin i tävlingen går ut på att skapa en nyskapande, inspirerande, inkluderande och kreativ aktivitet, som kan resultera i nya medlemmar. En jury bestående av personer från förbundsstyrelsen kommer att kora de tre bästa aktiviteterna som vinnare. Dessa kommer att belönas med fina priser och också lyftas som goda exempel i våra kanaler som sedan fler lokalföreningar kan inspireras av.

Urvalskriterierna kommer att vara, mest uppseendeväckande, mest inkluderande, mest nyskapande eller mest kreativ. Så låt fantasin flöda! Aktiviteten behöver inte vara komplicerad, påkostad eller stor. För oftast är det ju det enkla som är bäst! Alla lokalförening är unika och förutsättningarna ser olika ut, både vad gäller ekonomiska samt personella resurser. Detta kommer juryn att ta hänsyn till.

Exempel på aktivitet kan vara allt från tipspromenad med ett särskilt tema, studiebesök, föreläsning, till att skapa ett evenemang i sociala medier eller anordna en parad eller tävling. Det är endast fantasin som sätter gränser!

Regler:

  • För att delta i tävlingen ska lokalföreningen ha anordnat en aktivitet som också är öppen för de som inte är medlemmar. Aktiviteten ska genomföras under perioden 23 september till 31 december.

Gör så här:

  • Skicka ett mail till: info@rtp.se med rubriken ”Kreativ aktivitet” senast den 20 januari 2023.
  • Beskriv med några meningar er aktivitet och vad ni ville uppnå med den. Beskriv också hur ni marknadsförde aktiviteten och vilka som bjöds in. Motivera också varför just er förening förtjänar att vinna.
  • Glöm inte att bifoga en eller flera bilder från aktiviteten.

Priser för båda tävlingskategorierna är:

  • 1a pris – en friskvårdsaktivitet för max 5 000 kronor
  • 2a pris – en friskvårdsaktivitet för max 2 500 kronor
  • 3e pris – en beachflagga

Vinnarna kommer att meddelas i mitten av februari 2023.

Lycka till!

Tävla med din lokalförening