Den 9 maj arrangerar vi Hjärnhälsa i Östersund. Konferensen vänder sig till människor som arbetar med människor som möter människor. Fokus ligger på att förmedla vetenskaplig kunskap om hjärnan, ge verktyg som är direkt tillämpbara både för att skydda sig och att använda i stressrelaterade tillstånd. Nyttan av fysisk aktivitet för välmående, balans mellan organismens olika system och hur vi hjälper hjärnan att vila är fokuserade ämnen. Konferensen kommer också att ta upp Covid-19 kopplat till hjärnan utifrån ett neuropsykologiskt, fysiskt samt mentalt perspektiv.

Konferensen arrangeras under våren och hösten 2023 på fyra olika orter i landet.
Tema är "Hjärnan är vårt instrument för att möta morgondagen". Som tidigare är Personskadeförbundet RTP medarrangör för Hjärnhälsa.

Information om anmälan, program och medverkande hittar du på hjarnan.se/

Information om föreläsning Hjärnhälsa