Nu kommer ännu en uppföljare till de uppskattade konferenserna om Hjärnhälsa som anordnades på flera olika platser i landet 2018 och 2019. Konferens vänder sig till alla som arbetar i relationsorienterade yrken. Fokus ligger på att förmedla vetenskaplig kunskap om hjärnan, ge verktyg som är direkt tillämpbara både för att skydda sig och att använda i stressrelaterade tillstånd. Nyttan av fysisk aktivitet för välmående, balans mellan organismens olika system och hur vi hjälper hjärnan att vila är fokuserade ämnen.

Hjärnhälsa 2.0 kommer att hållas i Jönköping 12 september, Gävle 3 oktober, Östersund 4 oktober, Trollhättan 7 november samt Karlstad 8 november.

Konferensen arrangeras av Stiftelsen Peter Ericssons minnesfond för hjärnforskning, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan, Personskadeförbundet RTP, och Unestål Education.

Program samt anmälan hittar du här:  eller på www.hjarnan.se

Förbundet Hjärnhälsa