Ny statistik från Socialstyrelsen visar att det är färre som behöver sjukhusvård efter en olycka i vägtrafiken. I fjol var 7 100 personer inskrivna på grund av en trafikolycka. Det var det lägsta antalet under mätperioden 2001 till 2022.

Landsväg med mitträcke

Sämre statistik för cyklister

Att färre som färdas i bil råkar ut för en allvarlig skada på grund av en trafikolycka är rätt utveckling. Socialstyrelsens siffror ser dock inte lika bra ut för kategorin cyklister där även elsparkcyklister ingår. Under de senaste åren har särskilt olyckor med elsparkcykel ökat. Här finns mycket arbete kvar att göra för öka säkerheten för cyklister och elsparkcyklister.

Under 2022 var det vanligare att personer i åldern 75 år eller äldre vårdades på sjukhus till följd av en vägtrafikolycka.

Långt ifrån nollvisionens mål

Trafikanalysens statistik över dödsfall i trafiken visar i sin helhet ingen positiv trend. I fjol omkom 227 personer i vägtrafikolyckor. 116 av de 227 omkomna var skyddade trafikanter, det vill säga de färdades i personbil, lastbil eller buss. Fjolårets siffror för skyddade och oskyddade trafikanter som omkom i trafiken ökade totalt med 17 personer, ett plus på 8 procent. 2022 var det fjärde året i rad med strax över 200 omkomna. Med en ökning på 23 omkomna är gruppen oskyddade trafikanter den mest utsatta i trafiken, och sämst är det för personer som kör moped.

Här kan du läsa mer om hur vi tänker kring säkerhet i trafiken.