Nu är det mindre än tre månader kvar till valet till riksdag, region- och kommunfullmäktige den 11 september 2022.

Funktionsrätt Sveriges medlemsförbund har utifrån rätten till jämlik hälsa identifierat fem valfrågor som särskilt viktiga. Vi står bakom prioriteringarna och Funktionsrätt Sveriges kampanjer och debatter före valet!

 

Tecknad figur med pratbubbla om att valet 2022 handlar om jämlik hälsa