I mitten av februari lämnade förbundet synpunkter på remissen Rätt förutsättningar för sjukskrivning (SOU 2023:48). I vårt svar poängterar vi vikten av att förbättra förutsättningarna för sjukskrivning och för återgång i arbete. Vi anser att utredningens förslag i stort sett är bra förutsatt att de utredningar som föreslås också genomförs.

Vi påtalar dock betydelsen av utbildning och kontinuitet. Detta eftersom en likvärdig bedömningen är en förutsättning för en rättssäker handläggning. För detta menar vi krävs tydliga riktlinjer och en stor kompetens och kunskap hos så väl läkare som handläggare på Försäkringskassan. I svaret lyfter vi även fram samverkan mellan olika professioner som en framgångsfaktor dels för att intygen ska bli så kompletta som möjligt, men också för att individen ska få en fullgod rehabilitering.

Slutligen menar vi att även om utredningen pekar på åtgärder som kan förbättra samarbetet mellan myndighet, hälso- och sjukvården samt arbetsgivare så behöver fler steg tas för att förbättra sjukförsäkringen. Att tydliggöra ansvar är viktigt, men det gäller även regeringens ansvar för en sjukförsäkring som ger människor möjlighet att ha en försörjning medan man rehabiliteras utan att riskera att bli utförsäkrad.

Läs vårt remissvar här:

 

Man laying down on the sofa after having an accident and broke his leg