Fonder & stipendier

Ett par glasögon som ligger på ett papper

Söka bidrag från fonder & stipendier

 

Trafikskadefonden

 • Villkor: Medlem i  Personskadeförbundet RTP i minst två år, med funktionsnedsättning till följd av trafikskada. Beviljas till fritidshjälpmedel, kostnad för aktiverande fritidsverksamhet och rehabilitering/rekreation. Bidrag överstiger ej 5000 kronor.
 • Sista ansökan: 15 september 2023
 • Information/Ansökan:

 

Enskilda bidraget

 • Villkor: Medlem i Personskadeförbundet RTP sedan minst 2 år, med egen skada registrerad i Personskadeförbundet RTPs medlemsregister. Bidrag på max 5000 kr till saker som underlättar vardagen i hemmet, extra kostnader på grund av funktionsnedsättningen eller för rehabilitering/rekreation som ej bekostas av annan. Bidrag beviljas inte för redan inköpta hjälpmedel.
 • Sista ansökan: 15 april

Information/Ansökan: 

 

Göran Tidfälts fond

 

Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering (SVCR)

 • Villkor: Personer med omfattande funktionsnedsättningar till följd av funktionshinder. Bidrag kan endast utgå till insatser som berör det aktuella funktionshindret och är avsedda att täcka merkostnader till följd av funktionshindret samt att underlätta ett normalt liv. Bidrag kan lämnas till samma sökande tidigast efter 4 år.
 • Sista ansökan: 1 mars
 • Kontakt: info@svcr.se eller gå in på svcr.se

 

Norrbacka-Eugeniastiftelsen

 • Villkor: Funktionshindrade personer, där funktionshindret inte beror på fysiskt åldrande. Bidragen ska gå till inköp av något som underlättar tillvaron och därigenom höjer livskvaliteten. De praktiska vardagsbehoven är avgörande, inte diagnoser.
 • Stiftelsen har till ändamål att underlätta situationen för personer med rörelsehinder. Det sker genom bidrag till enskilda personer, till organisationers och föreningars aktiviteter samt till forskning och utvecklingsarbete.
 • Sista ansökan: 28 februari
 • Ansökningsblankett:  http://www.norrbacka-eugenia.se/

 

Sunnerdahls handikappfond

 • Villkor: I huvudsak ska bidragen främja vård och utbildning av barn och ungdomar. Sökande får ej vara över 30 år.
 • Sista ansökan: 15 februari
 • Kontakt: 08-749 32 80

 

Treklöverstiftelsen

 • Villkor: Att utöva hjälpverksamhet bland behövande personer med funktionsnedsättning, företrädesvis för ungdom.
 • Sista ansökan: 15 mars
 • Ansökningsblankett finns på stiftelsemedel.se/treklverstiftelsen/

 

Anna-Stina och John Mattsons Minnesstiftelse för sonen Johan

 • Villkor: Ungdomar som vid ansökningstillfället ej fyllt 25 år och som fått hjärn- eller ryggmärgsskador genom trafikolycka. Anhöriga/närstående som ger den skadade hjälp i den dagliga livsföringen. Bidrag främst till rekreations- och rehabiliteringsvistelser som den skadade själv får betala.
 • Sista ansökan: 15 december
 • Kontakt: 08-464 84 23
 • Information och blankett: mattsonsstiftelse.se/ansokan/

 

Greta Pärmans stiflelse för hjälpmedel till handikappade

 • Villkor: Anskaffning av hjälpmedel till enskilda handikappade med svenskt medborgarskap. Stiftelsen lämnar i första hand bidrag till sådana hjälpmedel som inte bekostas av stat, kommun eller landsting. Med hjälpmedel avses inte sådant som kan anses utgöra standardutrustning i flertalet hushåll, exempelvis hushållsmaskiner av skilda slag. Resor, behandling, studier, medicin eller skuldsanering betraktas inte som hjälpmedel.
 • Sista ansökan: Den 15 maj och den 15 december.
 • Kontakt: 08-749 32 80, beställ på Box 148, 147 23 TUMBA

 

De Handikappades Riksförbunds Bidragsstiftelse

 • Villkor: Lämnar bidrag till personer med nedsatt rörelseförmåga som inte har sin grund i utvecklingsstörning eller neuropsykiatriska diagnoser.
 • Kontakt: Alsnögatan 7, 116 41 Stockholm. Telefon: 08-744 12 90
   
   

Övrigt

För att få fram uppgifter om stiftelser med olika ändamål kan du leta i Länsstyrelsens stiftelseregister.

En internationell stipendiedatabas finns här: globalgrant.com.

 

Bli medlem

Kontakta oss!

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på PERSONSKADEFÖRBUNDET RTP, orgnr. 815200-4134 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Funktionella cookies

Funktionella cookies behöver placeras för att webbplatsen ska kunna prestera som du förväntar dig, exempelvis så att den känner av vilket språk som du föredrar, för att känna av om du är inloggad, för att hålla webbplatsen säker, komma ihåg inloggningsuppgifter eller för att kunna sortera produkter på webbplatsen utefter dina preferenser.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser

Cookies för annonsmätning

För att kunna erbjuda bättre service och upplevelse placerar vi cookies för att kunna anpassa marknadsföring till dig. Ett annat syfte med denna behandling är att kunna marknadsföra produkter eller tjänster till dig, ge anpassade erbjudanden eller marknadsföra och ge rekommendationer kring nya koncept utifrån vad du har köpt tidigare.

Cookies för personlig annonsmätning

För att kunna visa relevant reklam placerar vi cookies för att anpassa innehållet för dig

Cookies för anpassade annonser

För att visa relevanta och personliga annonser placerar vi cookies för att tillhandahålla unika erbjudanden som är skräddarsydda efter din användardata