Projektet "Min sexualitet - Min rätt" lanserade i maj 2023 utbildningsfilmen "Sex, lust och självbestämmande" som riktar sig till personer med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom.

Skärmdump av utbildningen Sex, lust och självbestämmande

Lär dig mer om dina sexuella rättigheter

Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter är ett grundläggande behov och är förankrade i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. En undersökning som gjorts av Funktionsrätt Sverige har visat att personer med funktionsnedsättning upplever sig ha en sämre sexuell hälsa än andra. Utbildningsfilmen ska bidra till att ändra på det.

Kursen ”Sex, lust och självbestämmande – en kurs om sexuella rättigheter för dig med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom” producerades av projektet Min sexualitet - min Rätt, ett samarbete mellan Funktionsrätt Sverige och RFSU. Utbildningen ska bidra till att ge kursdeltagarna bättre förutsättningar för en god sexuell hälsa och ett liv fritt från diskriminering på grund av funktionsnedsättning.

Kursen är digital och tillgänglig för alla intresserade: https://funktionsratt.learnify.com/core/login.