Förbundsstyrelse

Marina Carlsson

Förbundsordförande

Christina Hofvander Åström

Ledamot

Katharina Jansson

Ledamot

Erik Berndtsson

Ledamot

Marianne Gullberg

Ledamot

Anita Lindskog

Ledamot

Mats Vikgren

Ledamot

Anki Hörnlund

Ersättare

Christina Karlsson

Ersättare