Fråga Funktionsrättsbyrån om råd

Välkommen att kontakta Funktionsrättsbyrån. Det är ett projekt som erbjuder rådgivning för vuxna med funktionsnedsättning samt deras anhöriga. Projektet drivs av Funktionsrätt Sverige med stöd från Arvsfonden.

Funktionsrättsbyråns rådgivningsverksamhet bemannas av en socionom och en jurist. Rådgivningen kan exempelvis handla om att:

  • informera om rättigheter och funktionsrätt
  • stödja dig i att förstå beslut och dokument från myndigheter
  • hänvisa till andra som kan ge dig mer hjälp
  • ge rådgivning och information till anhöriga.

På Funktionsrättsbyråns hemsida hittar du kontaktuppgifter och öppettider.

www.funktionsrattsbyran.se 

Förbundet Funktionsrättsbyrån

Kontakta Personskadeförbundet RTP