Frågor & svar

Här samlar vi frågor samt svar som vi tror kan vara relevanta för förbundets medlemmar. Det kan handla om allt från fysisk tillgänglighet, rehabilitering, skadereglering till frågor om medlemskap eller medlemsförmåner.

Om du inte hittar svar på dina funderingar här så är du välkommen att ställa din fråga till: info@rtp.se så svarar vi dig. Märk ditt mail med " Frågor & svar". Om vi bedömer att din fråga är intressant för fler så lägger vi upp den här. Självklart helt anonymt.

Illustration - en man sitter på en hög med böcker. Ett frågetecken svävar över hans huvud

FAQ

Jag är intresserad av att få mitt badrum anpassat. Vart ska jag vända mig?

Svar: Först ska du vända dig till din arbetsterapeut eller en arbetsterapeut på vårdcentral eller motsvarande för att få ett intyg på den funktionsnedsättning du har och de problem som den ger i badrummet eller bostaden. Därefter ansöker du om bostadsanpassningsbidrag hos kommunen. Kommunens handläggare tillsammans med sakkunnig kan ge dig förslag på hur badrummet eller bostaden bör anpassas för att det ska fungera för dig.

Hur kan jag få höj- och sänkbara skåp i köket? Hur kommer jag åt överskåpen?

Svar: Bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för höj- och sänkbara skåp och bänkar i kök. Normalt tas befintliga skåp ned och en höj- och sänkbar skiva monteras på väggen. Därefter sätts de befintliga skåpen upp på skivan. Det finns även andra typer av höj- och sänkbarhet, till exempel att väggskåpens inredning sänks till bänkhöjd.

Vad riskerar jag om jag stämmer mitt försäkringsbolag då jag inte anser mig ha fått den ersättning jag är berättigad till?

Svar: Som skadad har du alltid rätt att vända dig till allmän domstol om du är missnöjd med ersättningen från ditt försäkringsbolag. Förlorar du målet i domstol får du betala både dina egna och motpartens rättegångskostnader. Kontrollera därför gärna med fler juridiskt kunniga personer innan du bestämmer dig.

Vad ska jag göra om jag blir skadad utomlands?

Svar: Den som skadas i en trafikolycka utomlands, inom området för grönt kort, och med ett svenskt fordon, ska göra skadeanmälan till sitt eget trafikförsäkringsbolag. Anmälan ska också göras till Gröna kort-byrån i skadelandet. Ytterligare information lämnas av försäkringsbolagen eller trafikförsäkringsföreningen.

Har man som trafikskadad rätt till ombud som betalas av försäkringsbolaget?

Svar: Nej, att få ett ombud som betalas av försäkringsbolaget är endast en möjlighet och ingen rättighet. Fråga ditt försäkringsbolag innan du anlitar ett ombud.

Kontakta oss!