Det treåriga projektet Funktionsrättsbyrån startade i september 2021 av Funktionsrätt Sverige. Finansiär är Arvsfonden. Målet är att bygga upp rådgivningstjänsten Funktionsrättsbyrån dit personer med funktionsnedsättning ska kunna vända sig för att prata med någon som lyssnar och som kan förklara vilka rättigheter som gäller, vem som har ansvar och vilka vägar man kan ta för att kräva sin rätt.

Funktionsrättsbyrån ska erbjuda rådgivning för att stärka individer så att de kan tillvarata sina rättigheter. Funktionsrättsbyrån ska samla kunskap från rättighetsbärare som möter funktionshinder och bidra till strukturförändring i samhället.

Funktionsrättsbyråns primära målgrupp är personer med funktionsnedsättning över 18 år och deras anhöriga som behöver råd i frågor som rör rättigheter för personer med funktionsnedsättningar.

Läs mer om projektet 

Projektet är möjligt tack vare pengar från Allmänna arvsfonden.

Förbundet Funktionsrättsbyrån