Regeringen har fastställt prisbasbeloppet för 2023 som justerats uppåt och ökar med 4 200 kr genomfört med i år. Vi välkomnar höjningen som kan påverka många personers ekonomi positivt!

Symbol för inflation i form av en pil

Höjningar följer inflationen

I tider med hög inflation är det extra viktigt att anpassa socialförsäkringens förmåner till stigande prisnivåer. Justeringen innebär bland annat att garantipensionen höjs med maximalt 851 kronor per månad för ogifta.

Höjningen av prisbasbeloppet påverkar också garantiersättningen i sjukersättningen som justeras uppåt med 973 kronor per månad. Personer som får inkomstrelaterad sjukersättning eller aktivitetsersättning kan få upp till 1 698 kronor mer per månad.

Det nya taket i föräldrapenningen och sjukpenningen motsvarar en månadsinkomst på ca 43 750 kronor. Även taket för studiemedlen från CSN höjs.

En annan förändring som gäller från och med årsskiftet är att utlandssvenskar bosatta inom EU blir av med sin garantipension.

Läs mer om det nya prisbasbeloppet på regeringens webbplats.