Länkar

HONCode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Websidor som registrerat sig hos The Health on the Net Foundation Code of Conduct (HONcode) lovar att följa deras regler för medicinsk etik och information..HONCode arbetar för för pålitlighet och trovärdighet hos medicinska och hälsorelaterade websidor.

Handikapporganisationer

RTP Förbundet

Hjärnkraft Göteborg

Handikappförbundens samarbetsorganisation

Lagen om bostadsanpassning

Kläder för funktionshindrade
Ett klädföretag som vänder sig till människor med olika rörelsehinder.

Värkstaden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Värkstaden i Stockholm.

Mobilitetscenter
Mobilitetscenter är ett treårigt projekt med målet att ge personer med funktionshinder en samlad och sakkunnig hjälp med processen att välja bil och anpassning.

Certec
Certec är en avdelning inom designinstitutionen vid Lunds tekniska högskola. Deras forskning och utbildning har en uttalad avsikt: att människor med funktionsnedsättningar skall få bättre förutsättningar genom en mer användvärd teknik, nya designkoncept och nya individnära former för lärande och sökande.

Voxit
Voxit utvecklar och säljer produkter och tjänster inom talteknologi som underlättar kommunikationen mellan människa och maskin. Företaget arbetar med tekniker som talsynteser, taligenkänning (ASR) och diktering.

Friskis&svettis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Friskis & Svettis Göteborg.

Hälsolotsen
Bakom webbplatsen finns projekt Hälsolots som finansieras av Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, Västra Götalandsregionen.Syftet med webbplatsen är att lyfta fram det hälsofrämjande och förebyggande arbetet som bedrivs i stadsdelarna Majorna och Linnéstaden och göra det känt bland befolkningen och i projektets olika organisationer.

Råd till dig som har fått lätt skallskada

FASS
Där kan ni läsa om olika läkemedel, bl a indikationer, biverkningar och hur de verkar.

Netdoctor
En bra och pålitlig källa, med många bra funktioner. Här finns bl a ett välbesökt forum. Tillhör HonCode.

Smärtguiden
En svensk smärtsajt med välbesökt forum och egna sidor om smärta.

Pain
En amerikansk smärtsajt med avdelning för allmänhet och en för professionella med gigantiskt innehåll. Administreras av Dannemiller fonden. Har on-linetidskrift m.m.

Justitieombudsmannen
Kontrollerar att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet,genom att bl a pröva och utreda klagomål från allmänheten.

Försäkringskassan

Folkhälsomyndigheten
Folkhälsomyndigheten är en central expertmyndighet med uppgift att bevaka det epidemiologiska läget i fråga om smittsamma sjukdomar bland människor och främja skyddet mot sådana sjukdomar.Här kan man bl a läsa fakta om polio och andra smittsamma sjukdomar, samt om forskning och utveckling kring dessa.

Socialstyrelsen

Diskrimineringsombudsmannen

Att tänka på vid arbetssskador

Apoteket

VGregionen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Västra Götalandsregionens hemsida.

Myndigheten för delaktighet
Myndigheten för delaktighet har i uppdrag att verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället.

Fonder och stipendier
En sajt där man får hjälp att finna rätt stipendium, bidrag, stöd eller anslag.

Helhetsdoktorn
Bertil Dahlgren är legitimerad läkare, specialist i medicinsk rehabilitering, företagshälsovård och har en examen i ortopedisk medicin samt steg 1 utbildning i idrottsmedicin. Han sysslar också med komplimentär medicin.Sidan innehåller mycket information om olika sjukdomar och hälsorelaterad information . Man kan också maila frågor till doktorn direkt.

Viktiga resurser för personer med funktionsnedsättningar


Konsument.se är en helt obunden organisation. De arbetar för konsumentens rätt till information och förmåga att göra medvetna och hållbara val.

HälsodiskenHisingen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Genom Hälsodisken kan du delta i olika samtalsgrupper såsom stresskola, sömnskola, öppna depressionsskolan, Värkstaden, för dig med långvarig värk, samt kurser i Qigong och avspänning. Hälsodisken drivs av närhälsan i Västra Götalandsregionen.

Ortopediskt magasin
Rörelseorganens århundrade

Läkartidningen

Dagens medicin