Nordisk Polio- och Post Poliokonferens i Köpenhamn

Nordisk Polio- och Post Poliokonferens i Köpenhamn

En sammanställning från den 7 september 2018 av Marianne Gullberg

 

 

RTP Personskadeförbundet hade tillsammans med systerorganisationerna i Danmark och Norge anordnat en nordisk polio- och postpoliokonferens i Köpenhamn, närmare bestämt på Idrottens Hus i Brøndby, som ligger strax utanför Köpenhamn.
Vi var många som anmält oss till konferensen och tillsammans var vi lite över 200 deltagare från både Sverige, Norge, Finland och Danmark, samt några representanter från European Polio Union, EPU och Rotary. Det var både poliodrabbade och sjukvårdens olika kategorier.

Efter välkomsthälsningen blev det en kort presentation av de nordiska föreningarna och EPU.
Janus Tarp representerade PolioForeningen i Denmark, Marina Carlsson Personskadeföreningen RTP i Sverige, Geir Strøsholm LandsForeningen för Polio Skadede i Norge och Gurli Nielsen European Polio Union.
Gurli Nielsen informerade om att EPU har ca 31 medlemsorganisationer i 20 länder och det som står på deras hemsida stämde väl med det hon bl. a berättade om:

”Europeiska poliounionen (EPU) är en europeisk paraplyorganisation för nationella organisationer som stöder människor som har haft polio och för personer som idag hanterar Post Poliosyndrom (PPS). EPU syftar till att samla alla dessa organisationer, för att stärka sin kraft, att lära av varandra och att hjälpa varandra. I vissa länder i Europa är kunskapen och behandlingen av PPS (mycket) bättre än hos andra och syftet är att göra det mer lika med alla över hela Europa.”

Fyra huvudämnen stod på programmet för konferensen. Det var Polio och Post Polio, Nyare forskning, Smärta och trötthet samt Hur lever man bra med polio:

1. Polio och Postpolio

Lise Kay från Specialhospitalet for Polio- och Ulykkespatienter i Danmark redogjorde för vad som hände vid den akuta polion samt hur de nya symptomen på sena effekter och Post Polio Syndrom (PPS) kan uttrycka sig.

Läs vidare på länken Polio och Postpolio

 

2. Nyare forskning

Fem talare redogjorde för sina olika studier:

Gammaglobulin behandlingPeter Arlien Søborg, MD från Neurologiska avdelningen, Rikshospitalet Danmark informerade om forskningen om IVIG-behandling av Post-Polio-patienter i Danmark. IVIG är en förkortning av intravenöst immunglobulin.

Hur har det gått för de norska poliodrabbade? – Lilian Festvåg, fysioterapeut på Sunnaas Rehabiliterings hospital i Norge informerade om studien Hälsa och sociala villkor för norska polioskadade: En 20 års uppföljningsstudie. Polioundersökning 2014 – en nationell hälsa- och levnadsundersökning i Norge.

Anne-Kristine Schanke, neuropsykolog på Sunnaas Rehabiliterings hospital Norge redovisade sin studie av Psykosocial hälsa och anpassning hos äldre polioskadade. En Polioundersökning LFPS (LandsForeningen för Polio Skadade) 2014.

Hur har det gått för de danska polioskadade? – Lise Kay, överläkare på Specialhospitalet for Polio- och Ulykkespatienter i Danmark och Nete Munk Nielsen, forskare på Statens Serum Institut Danmark informerade om sin studie. Med utgångspunkt från gamla journaler från Blegdamshospitalet i Köpenhamn och från det danska personregistret la de upp sin studie som de var baserad på alla poliodrabbade från Blegdamshospitalet samt kontrollgrupper.

Läs vidare om de tre forskningsstudierna på länken Nyare Forskning

 

3. Smärta och trötthet

Tre talare redogjorde för sina programpunkter:

Postpoliosyndrom och andning – Michael Felding överläkare från Respirationscenter Vest, Århus Universitetshospital talade. Respirationscenter VEST är ett av tre center i Danmark som är högspecialiserade för kroniskt respiratoriska sjukdomar och sömnstörningar.
När patienten kommer till sjukhuset görs en genomgång över tänkbara orsaker, därefter följer en utredning som leder fram till behandling.

Fatique och Postpolio/Sena effekter av polio – Eva Melin, MD och biträdande överläkare i rehabiliteringsmedicin på Rehabiliteringsmedicinska universitetskliniken i Stockholm Danderyd Sjukhus talade över ämnet fatique, som är en känsla av att sakna energi och motivation, och som kan vara mental, fysisk eller båda. Snabb förlust av energi vid ansträngning. Orsaker till fatique hos postpolio/sena effekter av polio kan vara dels andra medicinska tillstånd, dels poliorelaterad primär fatique eller sekundär fatique.

Smärtor och smärtbehandlingOle Bo Hansen, specialansvarig överläkare på Smerteklinikken Holbæk Sygehus i Danmark inledde sitt föredrag med att förklara att smärta kan vara akut, kronisk eller cancerrelaterad. Nociceptiv (s.k. vävnadsskadesmärta) eventuellt inflammatorisk. Neurogen (utgår från nervsystemet) eventuellt inflammatorisk. Definition på smärta enligt Dr. Ronald Melzack är: ”en perceptuell process (upplevelse) vars kvalitet och intensitet är starkt influerat av den speciella historik individen har, på grund av den känsla han lägger i den smärtframkallande situation och den sinnesstämning han befinner sig i”.
Smärta används som ett mycket sofistikerat instrument för skydd av kroppen!

Läs vidare om de tre studierna på länken Smärta och Trötthet

 

4. Hur lever man bra med polio?

Fyra talare redogjorde för sina programpunkter:

Psykologiska faktorer – Mette Nyrup, psykolog från Polioforeningen i Danmark redovisade om dessa faktorer. Förutsättningar för att leva bra med polio är den personliga identitetens anpassning samt sociala roller och relationer men även bearbetning av potentiella tidigare trauman.

Hur fungerar poliomuskler och hur tränas de?Gunnar Grimby, professor emeritus från Rehabiliteringsmedicin, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska Akademin GU, talade om olika former av fysisk aktivitet och träning. Fysisk aktivitet, Fysisk träning, Aerob träning, Styrketräning/motståndsträning samt Muskulär uthållighetsträning.

Hur tränas poliomuskler? – Anne-Marie Eriksen och Marc Dam Hemmingsen, fysioterapeuter vid Specialhospitalet for Polioog Ulykkespatienter i Rødovre Danmark beskrev de olika träningsformerna. Före träning bör man överväga och reflektera över vad man vill få ut av att träna. Är det på grund av försvagad inaktivitet eller överaktivitet?

Läs vidare om de tre studierna på länken Hur lever man bra med polio