Ryggmärgsskadekonferens 2017

Ryggmärgsskadekonferens om att leva väl

Temat för årets ryggmärgsskadekonferens som hölls i går ( 11.10 ) på Dalheimer hus i Göteborg var ” Leva väl med en ryggmärgsskada” . Utbildningsdagen lockade ett 60-tal deltagare, ryggmärgsskadade och olika professioner av  vårdpersonal.

Dagen inleddes av Gunilla Åhrén, en välkänd profil inom Personskadeförbundet RTP, som presenterade Ryggmärgsskadecentrum Göteborg. Det är ett kunskapscenter  under uppbyggnad i samarbete mellan Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Göteborgs Universitet och finansierat av Stenastiftelsen.

Gunilla Åhrén

Visionen är att vara ett nav i kunskapsförmedling mellan ryggmärgsskadade, vårdpersonal, forskare och andra intressenter och även var med att skapa ny kunskap genom att delta i olika forskningsprojekt. Allt för att skapa största möjliga autonomi och livskvalitet för ryggmärgsskadade.

Man kommer att kunna erbjuda olika utbildningar för alla berörda.

Ryggmärgsskadecentrum kommer att bli en fantastisk tillgång för oss ryggmärgsskadade!

*********

Fysioterapeut Fia Lamberg beskrev under rubriken ”Hur håller du axlarna i form” det komplexa samspelet mellan alla muskler ( stora som små ) som gör att vi kan röra våra axlar och armar i ett jättestort omfång.  Som rullstolskörare utmanar man det sinnrika muskelsamspelet!!. Fia gav oss många bra tips om hur vi kan behålla god rörlighet genom träning men också att undvika alltför belastande rörelser.

Fia Lamberg visade olika rörelser för att hålla axlarna i trim.

*********

Sjuksköterska/ terapispecialist Pär Ottosson från Wellspect Health Care avslutade dagen under temat ” Elefanten i rummet-att våga tala om blåsa och tarm” . Vi  är många, inte bara ryggmärgsskadade, som får besvär med att tömma blåsa och tarm. Pär visade hur organen faktiskt ser ut, hur dom fungerar och vilka hjälpmedel som finns. Vi fick svar på varför kvinnor lättare får urinvägsinflammation än män, varför det är viktigt att tömma blåsan ordentligt och ännu en påminnelse om det viktiga knipandet av bäckenbottenmuskeln, för dom som kan.

Pär Ottosson släppte lös elefanten i rummet.

Konferensen var mycket lyckad och vi fick med oss många praktiska tips så att vi just kan ” Leva väl med en ryggmärgsskada” , temat för dagen.